ODPOČET

 
Do začátku prvního T-CAMPu 2019 zbývá:  

 

 

AKTUALITY

 

Celotáborová hra 2019:

 

I. běh

PIRÁTI Z DŽORIBIKU

 

II. běh

CARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA

 

 

OBSAZENOST
 

 

 

FACEBOOK

 

T-CAMP má svoji skupinu na Facebooku, přidejte se k nám... klikněte zde

 

 

 

POČASÍ

 

 

Letní tábory » Informace k přihlášce a k platbě

Informace k přihlášce a platbě

 

Přihlášku a další dokumenty naleznete zde.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku vč. platby můžete osobně předat Mgr. Krčmářovi (škola, tělocvična) - potvrzení o platbě Vám dorazí následně

nebo

vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete e-mailem naskenovanou nebo vyfocenou na prihlasky@tcamp.cz

nebo

POUZE obyčejnou poštou - nikoliv doporučeně na adresu:
T-CAMP
Sládkovičova 1270/1
142 00  Praha 4 - Krč

Přijetí platby (nikoliv přihlášky) a tím i jistotu místa na T-CAMPu Vám potvrdíme e-mailem. Cena tábora je uvedena v sekci Letní tábory - Cena tábora 2019, platbu zasílejte na účet č. 267678670/0300, variabilní symbol - rodné číslo dítěte.

Storno podmínky: při neúčasti dítěte na táboře po uhrazení platby činí poplatek T-CAMPu Kč 150,- za 1 den tj. ( Kč 2100,-), v případě předčasného odjezdu z tábora z důvodu nemoci či úrazu bude vrácena alikvótní částka, snížená o fixní náklady (diplomy, odměny, další náklady T-CAMPu vynaložené předem). V případě odjezdu z jiných důvodů nelze vrácení částky uskutečnit.

Požadavky na ubytování – budeme v maximální míře akceptovat, avšak s ohledem na věk a pohlaví.

Pokud chcete vystavit fakturu, zašlete společně s přihláškou tyto údaje:

název společnosti na kterou má být faktura vystavena
adresu

popřípadě další údaje

© 2019 T-CAMP - T-CAMP ® je v České republice registrovanou ochrannou známkou

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.