ODPOČET

 
Do začátku prvního T-CAMPu 2020 zbývá:  

 

 

AKTUALITY

 

Do našeho týmu aktuálně hledáme nové tváře - více informací zde

 

Celotáborová hra 2020:

 

I. běh

CK FLAVIA FLAVA - na cestu kolem světa je ta pravá

 

II. běh

CIMRMAN aneb Byl jeden T-CAMP vynálezce

 

 

OBSAZENOST
 
I. běh - obsazeno - vyprodáno
 
II. běh - obsazeno - vyprodáno
 
 

 

FACEBOOK

 

T-CAMP má svoji skupinu na Facebooku, přidejte se k nám... klikněte zde

 

 

 

POČASÍ

 

 

O nás

 

 

Naše motto:

"Spokojené děti jsou naše vizitka"

 

Skupina T-CAMP ® se zabývá volnočasovou aktivitou dětí a mládeže, pořádáním letních dětských táborů a dalších akcí pro děti a mládež. Pod vlastní značkou již od roku 2008.

Stanovy občanského sdružení T-CAMP o.s. naleznete zde.

T-CAMP ® je v České republice registrovanou ochrannou známkou (č. zápisu 309657).

Aby byla zaručena náležitá ochrana této ochranné známky a současně byly splněny zákonné podmínky pro užívání ochranné známky, vztahují se na užívání známky níže uvedená pravidla:

Bez souhlasu vlastníka ochranné známky T-CAMP uděleného písemnou smlouvou je zakázáno:
1. Užití ochranné známky T-CAMP ve spojení s názvem obchodní firmy, výrobku, služby nebo jiného obchodního označení.
2. Užití ochranné známky T-CAMP na obalech výrobků, na štítcích, v propagačních materiálech apod. v kombinaci s ochranným známkami či jinými obchodními označeními jiných vlastníků, anebo způsobem, který by mohl vyvolat nebezpečí záměny.
3. Užití ochranné známky T-CAMP v běžném textu způsobem, který by vyvolal nebezpečí záměny nebo který vyvolává pochybnosti o správné podobě ochranné známky.
Ochrannou známku je povoleno uvádět pouze v původní podobě (v grafické podobě nebo jako slovo T-CAMP). Za uvedení v původní podobě se považuje i náhradní zobrazení v odstínech šedi.

© 2019 T-CAMP - T-CAMP ® je v České republice registrovanou ochrannou známkou

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.